Sacrificing the Snake: Nonnus’ Dionysiaca 2.672–79 and the Orphic Lithica 699–747

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Nonnos z Panopolis w kontekście III: dawne pytania i nowe perspektywy
Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa