Chryzostomowa terminologia wychowania
[Greek Terms for Education in John Chrysostom]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: MAŁŻEŃSTWO, RODZINA I WYCHOWANIE W NAUCZANIU JANA CHRYZOSTOMA.
Miejsce: Lublin