The Eleusinian Mysteries : a workshop held at Eleusis

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Wiedza/wiara/praktyka. Filozofia i religia w świecie antycznym
Miejsce: Instytut Nauk Humanistycznych, ul. Smyrnis 27 / M. Woda 28, 10439 Ateny
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Akademia Ignatianum; Instytut Nauk Humanistycznych w Atenach