Towarzystwo Naukowe KULJPII

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym