The Modena Relief

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Kolokwia orfickie VI
Miejsce: Muzeum w Nieborowie i Arkadii Nieborów 232 99-416 Nieborów
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II