2021

Prace magisterskie
  • Przekład ze wstępem i opracowaniem wybranej części komentarza Damaskiosa do dialogu "Fedon" Platona
  • Symbolizm liczb w traktacie Pseudo-Jamblicha 'Teologia arytmetyki'
  • Idea wstawiennictwa w liście do Rzymian. Filologiczno-kontekstualna analiza czasownika ἐντυγχάνω (Rz 8:26-27.34, 11:2)

2020

Prace licencjackie
  • Jana Chryzostoma pierwsza homilia do historii o Dawidzie i Saulu - wstęp, przekład, komentarz
  • Jana Chryzostoma druga homilia do historii o Dawidzie i Saulu - wstęp, przekład, komentarz

2018

Prace magisterskie
  • Wybrane opisy Jerozolimy i miejsc świętych w "Prawosławnym Palestynskim Sbornyku"

2017

Prace magisterskie
  • "Ksenofonta Hipparchicus i Asclepiodotosa Tactica - wstęp, przekład, komentarz"

2016

Prace licencjackie
  • Amfitryta w antycznej i wczesnośredniowiecznej tradycji literackiej i ikonograficznej
  • Sposoby wyrażania celu u Salustiusza
  • Kult Asklepiosa na Kos