Nieznane oblicze Porfiriusza

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: XVII Konferencja Filozoficzna pt. Nieznane oblicza filozofów
Miejsce: Bukowina Tatrzańska, ul. Tatrzańska 17
Nazwa jednostki: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie