recenzja w przewodzie doktorskim

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Przemysław Biernat
Tytuł publikacji: Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych. Corpus Platonicum. Corpus Hippocraticum.
Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński