Knowledge & Faith, Philosophy & Religion in Ancient World

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Instytut Nauk Humanistycznych, ul. Smyrnis 27 / M. Woda 28, 10439 Ateny
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Akademia Ignatianum w Krakowie ; Instytut Nauk Humanistycznych w Atenach