Sekcja Patrystyczna przy Komisji Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym