Session 10: The Cultural Background of Nonnus' Work

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Nonnos z Panopolis w kontekście III: dawne pytania i nowe perspektywy
Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa