Kamila Tomaka

20222021


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2020201920182017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
20162015

2014Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyInne stypendium w ramach programu międzynarodowegoWykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCBiR2013
Wyróżnienie zagraniczne


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany