Kamila Tomaka

Meest frequent voorkomende fouten van Poolstalige studenten die Nederlands studeren en leren
[Most frequent mistakes of Polish speaking students learning and studying Dutch]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Olomouc
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Pedagogiek van het Nederlands als vreemde taal : Centraal-Europese studenten en het Nederlands
Redaktorzy: Jiří Špička, Bas Hamers, Věra Krischková, Wilken Engelbrecht
Strony od-do: 95-107
Streszczenie: Artykuł poświęcony został wyeksplikowaniu typowych błędów językowych związanych z systemem gramatycznym języka niderlandzkiego, a które popełniają najczęściej studenci filologii niderlandzkiej. Autor szczególną uwagę zwrócił na użycie strony biernej, tzw. konstrukcję balansschikking, specyfikę użycia poszczególnych partykuł oraz szyk zdania. Autor wykazuje, iż osoby, dla których język niderlandzki nie jest językiem ojczystym popełniają najczęściej błędy wynikające z interferencji językowej. Za problemy spotykane w dydaktyce języka niderlandzkiego jako języka obcego odpowiedzialna jest również specyfika niektórych konstrukcji, występujących wyłącznie w systemie gramatycznym omawianego języka.
Słowa kluczowe: niderlandzki, polski, strona czynna/strona bierna, partykuła, podwójna negacja, szyk zdania