Kamila Tomaka

Tussen dode en levende talen. De interpretatie van de AcI-constructie in het Nederlands en het Latijn
[Between Dead and Living Languages. The interpretation of the AcI-construction in Dutch in Latin.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: „De Lage Landen. Multidyscyplinarne spojrzenie na Flandrię i Holandię”.
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego