Kamila Tomaka

Projekt LUK - "Lubelski Uniwersytet Kompetencji"
[The LUK Project - "Lublin University of Competence"]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCBiR