Kamila Tomaka

Woordvolgorde in het Nederlands en het Pools
[The word order of Dutch and Polish ]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Nederlands in de parktijk
Redaktorzy: Wilken Engelbrecht, Muriel Waterlot
Strony od-do: 104-124
Streszczenie: Niniejszy artykuł stanowi próbę uchwycenia roli szyku gramatycznego w zdaniu w języku polskim i niderlandzkim. Język polski w odróżnieniu od języka niderlandzkiego, jest językiem niepozycyjnym. Szyk wyrażeń jest w nim zatem swobodny, choć nie zupełnie dowolny. O kolejności członów w zdaniu w języku polskim decydują zwykle względy znaczeniowe i stylistyczne. W języku niderlandzkim, zaliczanym do grupy języków pozycyjnych, gramatyczna funkcja szyku odgrywa zaś rolę pierwszoplanową.