Kamila Tomaka

Een groot probleem met kleine woordjes: partikels in het Nederlands
[A big problem with little words: particles in Dutch]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: De Nederlanden met buitenlandse ogen
Redaktorzy: Bas Hamers, Muriel Waterlot
Strony od-do: 111-118
Streszczenie: Artykuł ma w założeniu stanowić próbę sklasyfikowania i funkcjonalnego opisu problemów związanych z użyciem partykuł w języku niderlandzkim. Przeprowadzone badania wykazują, iż ważnym spoiwem narracji w języku niderlandzkim są partykuły. Język niderlandzki dysponuje bardzo rozbudowanym ich zasobem i operuje dziesiątkami ich zestawień. Ze względu na swoją różnorodność i wielofunkcyjność dostarczają partykuły licznych problemów interpretacyjnych tym zwłaszcza, dla których język niderlandzki nie jest językiem ojczystym. Błędne odczytanie semantycznej funkcji partykuł prowadzi niejednokrotnie do błędnych interpretacji i nie odzwierciedla całej gamy ich użyć w wielu kontekstach narracyjnych.
Słowa kluczowe: język niderlandzki, partykuła, problem dydaktyczny