Kamila Tomaka

Woordvolgorde in het Nederlands en het Pools - een vergelijkende analyse
[The word order of Dutch and Polish - the comparative analysis ]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Niderlandzki w praktyce
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II