Kamila Tomaka

Toekomst van de Neerlandistiek in Polen
[The Future of Dutch Studies in Poland]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Neerlandicidag
Miejsce: Poznań