Kamila Tomaka

Nou toch eigenlijk best wel eng hoor. Over semantische waarde, interpretatie en vertaalmogelijkheid van Nederlandse partikels

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Skandinavskaya Filologiya (ISSN: 0202-2397)
Rok wydania: 2022
Tom: 20
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 61-78
Streszczenie: Partykuły niderlandzkie należą do jednych z najtrudniejszych elementów języka niderlandzkiego. Większość studentów języka niderlandzkiego nie wie, jak postępować z bogatym wachlarzem niderlandzkich partykuł, przez co regularnie pomijane są one w tłumaczeniach tekstów źródłowych na języki obce. Interpretacja i przekład niderlandzkich partykuł to problem nie tylko dla studentów. Nauczyciele, badacze i tłumacze również mają duże trudności z partykułami w języku niderlandzkim. Artykuł niniejszy skupia się na zdiagnozowaniu największych trudności związanych z niderlandzkimi partykułami. Uwaga autorki skupia się głównie na ich wartości semantycznej, możliwości ich interpretacji i translacji. W artykule omówiono również taksonomię partykuł występujących w języku niderlandzkim na podstawie aktualnych opracowań naukowych. Zaproponowano również podział niderlandzkich partykuł według poziomów dyskursywnych, na których funkcjonują. Celem artykułu jest również przedstawienie charakterystyki kategorii partykuł niderlandzkich obok zbliżonej kategorii niderlandzkich przysłówków. W artykule przedstawiono również przegląd badań nad partykułami stosowanych w obszarze językoznawstwa holenderskiego w celu zidentyfikowania ich najważniejszych wyników i zaproponowania ram do dalszej analizy. Artykuł dowodzi, iż kategoria partykuł jest z wielu powodów absorbującym przedmiotem badań międzyjęzykowych. Przede wszystkim nie została ona do tej pory jasno zdefiniowana w wielu językach. Po drugie, kryteria stosowane do identyfikacji tej kategorii różnią się nie tylko międzyjęzykowo, ale nawet w obrębie badań jednostkowych. Wreszcie, klasyfikacja partykuł w wielu językach nie została jeszcze dokładnie zbadana, a identyfikacja ich międzyjęzykowych odpowiedników nie została do tej pory w sposób klarowny ustalona.
Słowa kluczowe: partykuły, wartość semantyczna, interpretacja, translacja, taksonomia
DOI: 10.21638/11701.spbu21.2022.105Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Kamila Tomaka",
title = "Nou toch eigenlijk best wel eng hoor. Over semantische waarde, interpretatie en vertaalmogelijkheid van Nederlandse partikels",
journal = "Skandinavskaya Filologiya",
year = "2022",
number = "1",
pages = "61-78"
}

Cytowanie w formacie APA:
Tomaka, K. (2022). Nou toch eigenlijk best wel eng hoor. Over semantische waarde, interpretatie en vertaalmogelijkheid van Nederlandse partikels. Skandinavskaya Filologiya, 1, 61-78.