Kamila Tomaka

Hun hebben de taal verkwanseld en hun hadden gelijk - over het gebruik van hun als onderwerp in het hedendaagse Nederlands
[Hun hebben de taal verkwanseld en hun hadden gelijk - about the use of hun as a subject in the contemporary Dutch language]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne (ISSN: 0035-7707)
Rok wydania: 2020
Tom: 68
Numer czasopisma: 5, zeszyt specjalny
Strony od-do: 105-118
Streszczenie: W języku niderlandzkim nastąpiła ostatnio uderzająca zmiana. Obserwujemy mianowicie znaczący wzrost wykorzystania zaimka hun w pozycji podmiotu. Użycie hun zamiast ze czy zij jako podmiotu zdania uważane jest za niegramatyczne i postrzegane jest nawet jako forma degradacji języka. W artykule niniejszym omówiono genezę tego zjawiska, jego cechy charakterystyczne i podano możliwe wyjaśnienia jego występowania. Zaprezentowano także stanowiska instytucji takich jak Niderlandzka Unia Językowa na temat użycia hun. Omówiono również kwestię stosowania hun w praktyce edukacji NVT. Ostatecznie zadano pytanie, czy ta zmiana językowa ma negatywny wpływ na język niderlandzki. Czy jest to do przyjęcia? Gdzie leży granica tolerancji?
Słowa kluczowe: zmiana językowa, hun hebben, hun jako podmiot, język standardowy, granica tolerancji
Dostęp WWW: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/download/14462/14110
DOI: 10.18290/rh20685sp-8Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Kamila Tomaka",
title = "Hun hebben de taal verkwanseld en hun hadden gelijk - over het gebruik van hun als onderwerp in het hedendaagse Nederlands",
journal = "Roczniki Humanistyczne",
year = "2020",
number = "5, zeszyt specjalny",
pages = "105-118"
}

Cytowanie w formacie APA:
Tomaka, K. (2020). Hun hebben de taal verkwanseld en hun hadden gelijk - over het gebruik van hun als onderwerp in het hedendaagse Nederlands. Roczniki Humanistyczne, 5, zeszyt specjalny, 105-118.