Kamila Tomaka

Tussen dode en levende talen: De interpretatie van de AcI-constructie in het Latijn en het Nederlands
[Between Dead and Living Languages. The interpretation of the AcI-construction in Dutch and Latin]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: De Lage Landen : handelingen van het colloquium gehouden op 8 en 9 mei 2012 bij de Johannes Paulus II Katholieke Universiteit Lublin = Low countries : proceedings of the Colloquium held on 8 and 9 May 2012 at the John Paul II Catholic University of Lublin
Strony od-do: 77-95
Streszczenie: Zagadnienia językoznawcze z zakresu języka łacińskiego są problemem złożonym, dyskutowanym szeroko w kręgu niderlandzkich językoznawców, wraz z uwzględnieniem wielu kulturowych aspektów. Celem artykułu było nakreślenie ogólnego tropu interpretacji łacińskiej konstrukcji Aci w recepcji języka niderlandzkiego oraz dokonanie studium porównawczego. Należytą zaś interpretację owej konstrukcji zapewnia analiza ciągle ewoluującej kultury języka.. W pracy pokazano, że rozwój konstrukcji Aci i jego późniejsza recesja ściśle wiążą się ze zmieniającymi się językowymi konwencjami. Poczynione rozważania prowadziły do precyzyjnego zrozumienia nie tylko klasyfikacji tej gramatycznej struktury, ale także uchwycenia sposobu, w jaki problematyka ta była traktowana.