Kamila Tomaka

Een kritische reflectie op eigen lespraktijk
[The critical refletion on didactic teaching practice]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Seminarium - Niderlandzki jako język obcy
Miejsce: Amsterdam