Kamila Tomaka

Semantische waarde, interpretatie en vertaalmogelijkheid van Nederlandse partikels
[The semantic value and the interpretation of Dutch particles and the possibility of their translation]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Dzień Niderlandzki - "Nieprzetłumaczalne przetłumaczone"
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II