Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zajęcia dydaktyczne, jak doskonale Państwo wiedzą, w najbliższych dniach odbywać się będą drogą online. Na tej stronie będę sukcesywnie zamieszczał materiały do pobrania oraz osobistej lektury. Będą one stanowiły podstawę do kolokwium/egzaminu, które/y odbędzie się po powrocie do tradycyjnej formy zajęć akademickich.

Pozostaję do Państwa dyspozycji w kontakcie mailowym. Wszelkie pytania proszę śmiało kierować pod adres: brudekp@gmail.com

Gdyby zaistniała taka konieczność Szefowie poszczególnych grup dysponują moim numerem telefonu, który mogą udostępnić. Przed wykonaniem telefonu proszę o informację SMS-ową z imieniem i nazwiskiem osoby, która chcę się skontaktować. Mogą Państwo dzwonić w godzinach zgodnych z planem zajęć i w ramach konsultacji.

Ufam, że pozostają Państwo zdrowi i jako adepci sztuki pomagania zajmujecie Państwo dojrzałą postawę wobec zaistniałej sytuacji oraz osobistego rozwoju naukowego i zawodowego.

Życzę Państwu siły i mądrości na ten trudny czas oraz zapewniam, że każdego z Państwa zachowuję w swojej pamięci i otaczam modlitwą.

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE - WARSZTATY

23.03.2020

Szanowni Państwo,

poniżej kilka informacji o przygotowaniu prezentacji oraz link do dokonania zapisu wybranego tematu:

 1. Kolorem czerwonym zaznaczono tematy, które wymagają zasadniczo ogólnego opracowania. Chodzi więc o zwięzłe zaprezentowanie specyfiki poradnictwa psychologicznego adresowanego np. do konkretnej grupy wiekowej.
 2. Kolorem niebieskim oznaczono tematy, które pozwalają na “uchwycenie” bardziej szczegółowych problemów życia oraz funkcjonowania psychologicznego
 3. Proszę, aby każdy z Państwa wybrał sobie temat i opracował zgodnie z wytycznymi, które udostępnię w innym pliku (tam też ogólne kryteria oceny prezentacji)
 4. Czas wyboru tematu od 23.03.2020 do 27.03.2020
 5. Na Państwa prezentację oczekuję pod adresem brudekp@gmail.com do 06.04.2020 roku do godziny 21.00 (termin ten jest nieprzekraczalny!)
 6. Każdy przygotowuje jeden temat (prezentację) samodzielnie. NIE PRACUJEMY W DUETACH!!!
 7. Zapisy proszę dokonywać pod adresem: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qn8Xo_WyP6c2_s0yks3FoXGwnLBZpKCZILtF58DJU3g/edit?usp=sharing
 8. Tu znajdą Państwo formatkę prezentacji a w niej zasadnicze wymagania, które będą poddane ocenie. Proszę pamiętać liczy się jakość (merytoryczność) i atrakcyjność prezentacji. Prezentacja musi być dobra i ciekawa! Formatka_prezentacji - POBIERZ
 9. Prezentację prosze przesłać zarówno w pliku PPT, jak i PDF

30.03.2020

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się publikacje, z których można skorzystać przy przygotowaniu prezentacji:

 1. Czabała, J. C., & Kluczyńska, S. (Red.). (2015). Poradnictwo psychologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN. POBIERZ
 2. Aouil, B. (2010). Poradnictwo i wsparcie psychologiczne online dla dzieci i młodzieży-ofiar przemocy. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 9(2), 33-43. POBIERZ
 3. Finogenow, M. (2013). Rozwój w okresie późnej dorosłości – szanse i zagrożenia. POBIERZ
 4. Gutowska, A. (2015). (Nie) pełnosprawna starość–przyczyny, uwarunkowania, wsparcie. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (8), 9-33. POBIERZ
 5. Szukalski, P. (2009). Ageizm–przejawy indywidualne i instytucjonalne. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. POBIERZ
 6. Gamrowska, A., & Gałkowska-Bachanek, M. (2014). Aktywność zaradcza a postawy wobec własnej starości. POBIERZ
 7. Zawadzka, D., & Stalmach, M. (2015). Problemy psychologiczne osób w okresie starości. Cz. II. Drogi rozwojowe i wybrane metody pomocy psychologicznej. Hygeia, 50(2), 305-313. POBIERZ
 8. Zawadzka, D., & Stalmach, M. (2015). Problemy psychologiczne osób w okresie starości. Cz. II. Drogi rozwojowe i wybrane metody pomocy psychologicznej. Hygeia, 50(2), 305-313. POBIERZ
 9. Jakimiuk, B. (2016). Aktywizacja seniorów w procesie poradnictwa. Labor et Educatio, (4), 301-322. POBIERZ
 10. Sokołowska, E. (2014). Osobowość seniora–dylemat ciągłości w świecie ponowoczesnym. Rocznik Andragogiczny, 21, 249-258. POBIERZ
 11. Izdebski, P. (2012). Bilans życiowy a postawa wobec śmierci w późnej dorosłości. Gerontologia Polska, 20(4), 155-159. POBIERZ
 12. Izdebski, P., & Polak, A. (2005). Bilans życia i poczucie koherencji osób starszych w zależności od ich aktualnej sytuacji życiowej. Gerontologia Polska, 13(3), 188-194. POBIERZ
 13. Piorunek, M. (2015). Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej. Wydawnictwo Naukowe UAM. POBIERZ

06.04.2020

Szanowni Państwo,

dziękuję za dotychczas przesłane prezentacje. Przypominam, że termin ich nadsyłania mija dziś o godzinie 21.00. Oceny prezentacji dokonam po otrzymaniu wszystkich prac. Z pozdrowieniami.

27.04.2020

Szanowni Państwo,

dziękuję za dotychczas wykonaną pracę. Każdy z Państwa otrzymał informację o uzyskanej ocenie za swoją prezentację. Przed nami kolejne wyzwanie. Bardzo proszę o nagranie spotu reklamowego - krótkiego (od 5 - 10 min.) filmu reklamowego - zachęcającego do skorzystania z poradnictwa psychologicznego w czasie trwania pandemii COVID-19. W ramach treści spotu należy:

 • wyjaśnić czym jest poradnictwo psychologiczne, kto i w jakich sytuacjach może z niego korzystać i dlaczego warto to robić
 • przekonać do siebie - dlaczego warto skorzystać z TWOJEJ oferty pomocy
 • "zarysować" psychologiczny kontekst pandemii - psychologiczna interpretacja sytuacji epidemicznej
 • "naszkicować" psychologiczny portret człowieka zmagającego się z pandemią (np. co ludzie przeżywają w związku z pandemią - jakie uczucia, emocje wybijają się na czoło; lęk przed zakażeniem; obawy o jutro - o własne życie i o życie bliskich; ; perspektywa utraty pracy; doświadczenie izolacji; problemy rodzinne itp.)
 • wskazanie, adekwatnych do przywołanych wcześniej problemów, form pomocy psychologicznej.
 • krótkie podsumowanie zakończone przekonywującą zachętą do skorzystania z pomocy

Ocenie będą podlegały zarówno treść merytoryczna nagrania, jak i jego forma. Termin przesłania SPOTÓW to 15 maja. W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym lub numerem telefonu (w trakcie trwania zajęć zgodnie z planem).

Życzę Państwu niezmiennie zdrowia i weny twórczej. Z niecierpliwością oczekuję na Państwa pomysły.

04.05.2020

Szanowni Państwo,

dotarły do mnie głosy o pewnych trudnościach związanych z nowym zadaniem. Przyjmuje je ze zrozumieniem i z uwagi na powszechność postulatów proponuję konkretną zmianę. Bardzo proszę o napisanie scenariusza pomocy - krótkiego (od 1 - 2 stron, czcionka TNR: 12; odstęp 1)  - zachęcającego do skorzystania z poradnictwa psychologicznego w czasie trwania pandemii COVID-19. W ramach treści scenariusza należy:

 • wyjaśnić czym jest poradnictwo psychologiczne, kto i w jakich sytuacjach może z niego korzystać i dlaczego warto to robić
 • "zarysować" psychologiczny kontekst pandemii - psychologiczna interpretacja sytuacji epidemicznej
 • "naszkicować" psychologiczny portret człowieka zmagającego się z pandemią (np. co ludzie przeżywają w związku z pandemią - jakie uczucia, emocje wybijają się na czoło; lęk przed zakażeniem; obawy o jutro - o własne życie i o życie bliskich; ; perspektywa utraty pracy; doświadczenie izolacji; problemy rodzinne itp.)
 • wskazanie, adekwatnych do przywołanych wcześniej problemów, form pomocy psychologicznej.

Termin przesłania SCENARIUSZY to 15 maja. W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym lub numerem telefonu (w trakcie trwania zajęć zgodnie z planem).

Życzę Państwu niezmiennie zdrowia i weny twórczej. Z niecierpliwością oczekuję na Państwa pomysły.

11.05.2020

Szanowni Państwo,

dziękuję za dotychczas przesłane prace. Przypominam delikatnie o dateline. Indywidualne niejasności proszę komunikować drogą mailową.

18.05.2020

Szanowni Państwo,

dziękuję wszystkim za wykonaną pracę. Jestem w trakcie lektury Państwa pomysłów. Oceny prac dokonam po lekturze wszystkich scenariuszy.

25.05.2020

Szanowni Państwo,

dziękuję wszystkim za wykonaną pracę. Dokonałem oceny Państwa scenariuszy. Każdy z Państwa został powiadomiony o uzyskanej ocenie drogą mailową. W razie pytań zapraszam do kontaktu.

01.06.2020

Szanowni Państwo,

ostatnim zadaniem, które stoi przed nami w tym semestrze jest kolokwium. Proponuję, aby odbyło się ono 08.06.2020 o godz. 10.00 (15.06 realizowane są zajęcia czwartkowe). Kolokwium będą pisały wszystkie grupy w tym samym czasie. Odbędzie się ono na platformie Moodle. Poniżej zamieszczam literaturą do kolokwium:

 1. Czabała, J. C., & Kluczyńska, S. (Red.). (2015). Poradnictwo psychologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN ROZDZIAŁ 1; ROZDZIAŁ 2; ROZDZIAŁ 12. POBIERZ
 2. Czabała, J. C. (2016). Poradnictwo psychologiczne a psychoterapia. Roczniki Psychologiczne, 19(3), 519-533.
 3. Aouil, B. (2010). Poradnictwo i wsparcie psychologiczne online dla dzieci i młodzieży-ofiar przemocy. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 9(2), 33-43. POBIERZ
 4. Zawadzka, D., & Stalmach, M. (2015). Problemy psychologiczne osób w okresie starości. Cz. II. Drogi rozwojowe i wybrane metody pomocy psychologicznej. Hygeia, 50(2), 305-313. POBIERZ

ZESPÓŁ WYPALENIA SIŁ A JAKOŚĆ ŻYCIA W OPIECE - WYKŁAD

24.03.2020

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się prezentacje dotyczące wykładów od 3 do 5. Pod prezentacją zamieszczone są pliki zawierające konkretne publikacje, które stanowią lekturę OBOWIĄZKOWĄ (!) do wykładu. Niebawem zamieszczę pierwszy filmik z serii Quick and nice lectures, a potem sukcesywnie kolejne, których celem będzie syntetyczne omówienie kwestii poruszanych na poszczególnych wykładach. Będzie to po prostu wykład w pigułce.  

Podstawy teoretyczne wykładu Wyklad_2 - POBIERZ

Wypalenie sił jako kategoria psychologiczna Wykład nr 3 - POBIERZ

Literatura:

 1. Tucholska, S. (2001). Christiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego: etapy rozwoju. Przegląd Psychologiczny, 44(3), 301-317. POBIERZ
 2. Okła W., Steuden S. (1998). Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia. Roczniki Psychologiczne. KUL. T.1. 119-130. POBIERZ
 3. Okła W., Steuden S. (1999). Strukturalne i dynamiczne aspekty zespołu wypalenia w zawodach wspierających.  Roczniki Psychologiczne. KUL T.2. 5-17. POBIERZ
 4. Sęk, H. (2005) Poznawcze i kompetencyjne uwarunkowania wypalenia w pracy z chorymi. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 14(2), 93-98. POBIERZ

Główne koncepcje i modele jakości życia w badaniach psychologicznych Wyklady nr_4_oraz_5 POBIERZ

Literatura:

 1. Krok, D. (2009). Religijność a jakość życia w perspektywie mediatorów psychospołecznych. Redakcja WTUO. [Rozdział II książki dotyczy psychologicznych koncepcji jakości życia] POBIERZ

Życzę zdrowia, pokoju, ufności oraz miłej i owocnej lektury 😊

07.04.2020

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się pierwsza prezentacja dotycząca wykładu podejmującego problematykę wypalenia sił w opiece nad osobami starszymi.

Zespół wypalenia sił w opiece nad osobami starszymi – wprowadzenie.
Wybrane zagadnienia z psychologii starzenia się i starości

Wykład nr 6 POBIERZ

21.04.2020

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się druga prezentacja dotycząca wykładu podejmującego problematykę wypalenia sił w opiece nad osobami starszymi.

Ocena sprawności funkcjonalnej pacjentów w podeszłym wieku Wykład nr 7 POBIERZ

Literatura:

 1. Wysokiński, M., & Fidecki, W. (2016). Ocena sprawności funkcjonalnej pacjentów w podeszłym wieku. W: M. Cybulski, E. Krajewska-Kułak (red.). Opieka nad osobami starszymi (s. 29-44). Warszawa: PZWL. POBIERZ
 2. Zrozumieć starość. Poradnik dla Rodzin i Opiekunów Seniorów POBIERZ

26.04.2020

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się link do ankiety dotyczącej preferowanej przez Państwa formy egzaminu. Szczegółowe informacje w instrukcji ankiety. Proszę o OBOWIĄZKOWE jej wypełnienie do 30.04.2020 roku.

Link ankiety: https://forms.gle/PxhbpR6BVdUw1fwA6

28.04.2020

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się prezentacja dotycząca wykładu podejmującego problematykę wypalenia sił w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Wypalenie sił w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym Implikacje w obszarze jakości życia rodziców/opiekunów Wykład nr 8 POBIERZ

05.05.2020

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się prezentacja dotycząca wykładu podejmującego problematykę wypalenia sił w opiece nad osobami chorymi przewlekle.

Zespół wypalenia u członków rodzin przewlekle chorych pacjentów Wykład 9 POBIERZ

12.05.2020

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się prezentacja dotycząca wykładu podejmującego problematykę wypalenia sił u osób pełniących zawody zaufania społecznego.

Zespół wypalenia u osób pełniących zawody społecznego zaufania określanych często mianem powołania Wykład 10 POBIERZ

19.05.2020

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się prezentacja dotycząca wykładu podejmującego problematykę wypalenia sił u pielęgniarek (psychiatrycznych).

Osobowościowe oraz temperamentalne uwarunkowania wypalenia zawodowego pielęgniarek psychiatrycznych Wykład 11 POBIERZ

LITERATURA:

Mediacyjna rola stylów radzenia sobie ze stresem w związkach temperamentu i wypalenia zawodowego. Badania pielęgniarek psychiatrycznych. Psychiatria Polska 131, 1-18, DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/99849 POBIERZ

 1. Okła W, Steuden S. Strukturalne i dynamiczne aspekty zespołu wypalenia w zawodach wspierających. Roczniki Psychologiczne 1999; 2: 5–17.
 2. Klajda A, Szewczyk L. Syndrom wypalenia zawodowego w pracy pielęgniarek psychiatrycznych. Aspekty zdrowia i choroby 2016; 1(1): 21–29.
 3. Stawiarska P. Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata. Warszawa: Wydawnictwo Difin; 2016.
 4. Strelau J. Różnice indywidualne: historia, determinanty, zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar; 2015.
 5. Strelau J, Jaworska A, Wrześniewski K, Szczepaniak P. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 2005.
 6. Nowakowska K, Jabłkowska-Górecka K, Borkowska A. Style radzenia sobie ze stresem i zespół wypalenia zawodowego u studentów ratownictwa medycznego i ratowników medycznych. Psychiatria iPsychologia Kliniczna 2009; 9(4): 242–248.
 7. Pasikowski T. Polska adaptacja Kwestionariusza Maslach Burnout Inventory. W: Sęk H. Red. Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2009, s. 135– 49.
 8. Strelau J, Zawadzki B. Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 2014.
 9. Marcysiak M, Dąbrowska O, Marcysiak M. Wypalenie zawodowe a radzenie sobie ze stresem pielęgniarek. Problemy Pielęgniarstwa 2014; 22(3): 312318.
 10. Heszen I. Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2013.
 11. Jachnis A. Cechy temperamentalne a style radzenia sobie ze stresem. Studia Psychologica 2000; 1(1): 53–68

26.05. i 02. 06. 2020

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się literatura dotycząca wykładu podejmującego problematykę wypalenia sił wśród personelu pielęgniarskiego.

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 4

Artykuł 5

02.06.2020

Szanowni Państwo,

zbliżamy się nieuchronnie do końca semestru. Oznacza to, że przed Państwem egzamin. Zgodnie z ustaleniami (wynikami głosowań) egzamin będzie miał formę pisemną. Będzie to test jednokrotnego wyboru, przeprowadzony na platformie Moodle. Egzamin odbędzie się 17.06. o godz. 10.00. Materiał do egzaminu - głównie prezentacje i zamieszczona wyżej literatura.

Za tydzień (9 czerwca godz. 12.30) zapraszam Państwa na wykład online. Omówię podstawowe kwestie teoretyczne, podsumuję materiał i wskażę Państwu najważniejsze obszary tematyczne, na których warto skupić się w przygotowaniu do egzaminu. Wykład odbędzie się na platformie Zoom.

09.06.2020

Szanowni Państwo,

poniżej link do wykładu na platformie Zoom. Wykład odbędzie się zgodnie z planem w godzinach 12.30-14.10.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94095163882?pwd=OGpGcHg0MHNLLytVMGdJUVB3azNYZz09 Meeting ID: 940 9516 3882 Password: 0GPB5b

 

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2021 19:24