20212020

 • Polish Adaptation of Marital Satisfaction Questionnaire For Older Persons (MSQFOP)
  [Polska adaptacja Kwestionariusza Satysfakcji z Małżeństwa dla Osób Starszych MSQFOP]

  [w:] Family Forum

 • 2019


  2018  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2017

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Stypendium finansowane przez uczelnię


  2016  2015

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych  2014


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


  2013  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2011


  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


  2010


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej