Paweł Brudek
Ks. dr hab. Paweł Brudek
Adiunkt - Katedra Psychologii Klinicznej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pawel.brudek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0251-9415