Magdalena Charzyńska-Wójcik

2021
2020
Odznaczenie krajowe państwowe


2019


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2018
Udział w konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowejWystawa na konferencji krajowej


Udział w konferencji


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej
2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja w przewodzie habilitacyjnym

Stypendium finansowane z innych środków
Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym


Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego2016
Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju


Członkostwo w komitecie lub komisji2015
2014Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

2013


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


Nagroda wewnętrzna


2012
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2011

2010200920082007

 • Omission Possible: The Status of Anticipators with Respect to the V2 Constraint in Old English
  [Co można a czego nie: antycypatory a parametr V2 w staroangielskim ]

 • 2003  2002

 • The Syntax of Old English Experiencer Verbs
  [Składnia staroangielskich czasowników doznaniowych]

  [w:] SKY Journal of Linguistics
 • The Impersonal Passive in Old and Middle English
  [Bezosobowa strona bierna w staro- i średnioangielskim ]

  [w:] Beyond Philology


 • 1998

 • The Impersonal Construction vs. Verb Movement
  [Konstrukcja bezosobowa a czasownik]

 • 1995

 • Obligatory Subjects in English – A Reappraisal
  [Status podmiotu w angielszczyźnie - powtórna analiza]