Magdalena Charzyńska-Wójcik
  • Dziekan (od 2020-09-01 do 2021-08-31)
  • Kierownik Katedry (od 2019-10-01)
  • Dziekan (od 2016-09-01 do 2020-08-31)
  • Kierownik Katedry (od 2014-10-01 do 2019-09-30)
  • Zastępca Dyrektora Instytutu (od 2014-10-01 do 2015-09-30)
  • Zastępca Dyrektora Instytutu (od 2013-10-01 do 2014-09-30)