Ewelina Bańka

2019Organizacja konferencji krajowej2018


Profesor wizytujący w zagranicznym ośrodku naukowym
Działalność odczytowa2017


2016Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki2015

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


2014


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej20132012


2011
2010


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2009


Członkostwo w innej organizacji międzynarodowej


2008


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2006


Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2004


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym