Ewelina Bańka

Narratives of the American South

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Instytut Filologii Angielskiej KUL, Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Filologii Angielskiej KUL