Ewelina Bańka

Restoring Beauty and Balance through the Language of Poetry:Esther Belin's Of Cartography

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: EAAS Conference: 20/20 Vision: Citizenship, Space, Renewal
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki, Uniwersytet warszawski