Ewelina Bańka

Americascapes: Americans in/and Their Diverse Sceneries

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: IUNG Hotel - Centrum Konferencyjne, Aleja Królewska 17, 24-100 Puławy, Polska
Nazwa jednostki: Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II