Ewelina Bańka

La Tapiz Fronteriza: Healing the Wound, Celebrating Life on the US-Mexico Border

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: ExRe(y). Spaces of Expression and Repression in Post-Millennial North-American Literature and Visual Culture
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie