Ewelina Bańka

charing a session on the concept of border in American literature

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: The Border Seminar
Miejsce: Gdańsk
Nazwa jednostki: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki