Ewelina Bańka

Trickster Humor in the Literature of Survivance

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Humor and Taboo
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Institute of English Studies