Ewelina Bańka

Reconstructing History in The Devil’s Highway by Luis Alberto Urrea

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Cultural Palimpests: Ethnic Watermarks, Surfacing Histories
Miejsce: WARSZAWA
Nazwa jednostki: Instytut Anglistyki