Ewelina Bańka

Conference: Indigenous Politics and Resurgence

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Ottawa, Kanada
Nazwa jednostki: School of Indigenous and Canadian Studies, Carleton University, Ottawa,