Ewelina Bańka

konferencja PASE Intersections: Linguistic, Literary and Cultural Encounters in English Studies

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Filologia Angielska KUL