Ewelina Bańka

"Cutting the Drag" - The Politics of Border Crossing in Luis Alberto Urrea's The Devil's Highway

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Texts 5
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Filologii Angielskiej KUL JPII