Ewelina Bańka

"Walking with the Disappeared": Reconstructing History in The Devil's Highway by Luis Alberto Urrea

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: The Border Seminar
Miejsce: Gdańsk
Nazwa jednostki: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, UG