2023


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2022
Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowych


Redakcja działu czasopisma naukowego
Recenzja artykułu naukowegoProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowejWykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL
Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2021Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowymKierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

 • recenzja
  [w:] Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2019


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowymCzłonkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2018


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym


2016


Członkostwo w innej organizacji krajowej


2015


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym


Członkostwo w innej organizacji krajowej


2014


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2013

 • The International Association for Word and Music Studies

 • 2011


  Członkostwo w innej organizacji międzynarodowej


  2010


  Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym