Absolwentka wydziału Lettres, Langues et Arts Université Toulouse II Le Mirail (2007; dziś Jean Jaurès) oraz wydziałuKompozycji, Teorii muzyki i Reżyserii dźwięku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2008). Doktoryzowała się na Uniwersytecie Jagiellońskim i w paryskiej École Pratique des Hautes Études (2012); stopień doktora habilitowanego uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim (2017). 

Dydaktycznie związana, obecnie lub w przeszłości, z Akademią Sztuki w Szczecinie, Collegium Civitas (Warszawa), Uniwersytetem Warszawskim oraz Hochschule für Musik FRANZ LISZT (Weimar) i Friedrich-Schiller-Universität (Jena).

Bierze udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych (m.in. Musical Signification Project, Groupe International de Recherches Balzaciennes) oraz grantach jako kierownik (Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta oraz ich transkrypcje fortepianowe jako przykład XIX-wiecznej praktyki hybrydyzacji gatunków i wzajemnego oświetlania się sztuk) i wykonawca (Od dialektů k literárním jazykům v Evropě, 2012; Obecność polskiej muzyki i muzyków w życiu artystycznym Paryża w okresie międzywojennym, 2017–2019; Filozofia muzyki. Metafizyczne, fenomenologiczne i dekonstruktywistyczne ścieżki badań nad muzyką, jej praktyką i teorią, 2017–2020).

Jest członkinią międzynarodowych towarzystw naukowych: Société des études romantiques et dix-neuviémistes (Paris), Société Française d’Analyse Musicale (Paris), The International Association for Word and Music Studies (Graz) oraz Les Amis d’Alexandre Tansman (Paris).

Autorka kilkudziesięciu artykułów oraz dwóch monografii poświęconych twórczości Liszta: Muzyka fortepianowa Franza Liszta z lat 1835–1855 w kontekście idei ‘correspondance des arts’ (2014) oraz Między słowem a dźwiękiem. Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta (2016). Współautorka (z Liborem Martinkiem) podręcznika Literatura i Muzyka. Wprowadzenie do problematyki (Opava 2015; wyd. 2. 2017). Współredaktorka tomów: Od dialektů k literárním jazykům v Evropě (2012), Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – historie a současnost / Strukturalizm i poststrukturalizm czeski i polski – historia i współczesność (2015), Nowa Muzykologia (2016), Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polské kulturní a umělecké pohraničí (2018) oraz Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą 1918–2018 (2018; wyd. 2. 2019).

 

Dorobek

2019

Recenzowany artykuł naukowy w czasopiśmie

 1. Liszt’s Manuscripts at the Adam Mickiewicz Museum of Literature in Warsaw: A Preliminary Study, „Liszt-Jahrbuch” 2019/20 (nr 3), ss. 50–64.
 2. „Lélio” de Hector Berlioz et „Le contrebandier” de George Sand, ou une solitude d’un artiste (héros) romantique portant le masque du bandit, „Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone” 2019, nr 6, ss. 73–86.
 3. Musique et vie intérieure chez Balzac, „The Balzac Review / Revue Balzac” 2019, nr 2, ss. 111–128.
 4. ‘Szkarłatna Partytura’ Ralfa Isau jako przykład recepcji twórczości Franza Liszta w literackiej kulturze popularnej, „Folia Litteraria Polonica”, nr 1(52), 2019, s 359–377.

Recenzowany artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym

 1. La Damnation de Faust” d’Hector Berlioz : une crise de la foi en Dieu ou en l’homme?, w: Foi, croyance et incroyance au XIXème siècle, red. Agata Sadkowska-Fidala, Tomasz Szymański, Atut, Wrocław 2019, ss. 127–136.
 2. Aleksander Tansman w Paryżu (1919−1940) w świetle wspomnień i dzienników kompozytora, Między Warszawą a Paryżem (1918-1939) (= Muzyka polska za granicą 2), red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak, Warszawa PAN 2019, ss. 57–83.
 3. Literackie inspiracje w polskiej muzyce kantatowej pierwszej połowy XIX wieku. Wybrane przykłady adaptacji tekstów literackich na potrzeby libretta kantaty, w: Kantata – Oratorium – Pasja. Odmiany form literacko-muzycznych w kulturze XVIII i XIX wieku, red. Elżbieta Nowicka, Alina Borkowska-Rychlewska, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2019, ss. 63–85.
 4. Polish Music in Alexandre Tansman Reflection, w: Homage to Alexandre Tansman (18971986), red. Anna Granat-Janki, Academy of Music, Wrocław 2019, ss. 249–267 [wersja anglojęzyczna tekstu z 2018 roku]

Współredakcja książki popularnonaukowej

Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą 1918–2018, red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Małgorzata Gamrat, Magdalena Nowicka-Ciecierska, Marlena Wieczorek, (wyd. 2. poszerzone, poprawione), beginning | cca, Warszawa 2019.

 

Teksty popularyzatorskie

 1. Dobromiła Jaskot, w: Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą 1918–2018,  Beata Bolesławska-Lewandowska, Małgorzata Gamrat, Magdalena Nowicka-Ciecierska, Marlena Wieczorek, (wyd. 2. poszerzone, poprawione) beginning | cca, Warszawa 2019, ss. 203-205.
 2. Ignacy Jan Paderewski, w: Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą 1918–2018,  Beata Bolesławska-Lewandowska, Małgorzata Gamrat, Magdalena Nowicka-Ciecierska, Marlena Wieczorek, (wyd. 2. poszerzone, poprawione) beginning | cca, Warszawa 2019, ss. 273-276.
 3. Aleksander Tansman, w: Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą 1918–2018,  Beata Bolesławska-Lewandowska, Małgorzata Gamrat, Magdalena Nowicka-Ciecierska, Marlena Wieczorek, (wyd. 2. poszerzone, poprawione) beginning | cca, Warszawa 2019, ss. 342-344.

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

„Ars inter Culturas”

„Muzyka”

„Teoria Muzyki”

 

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 1. La Chanson à la télé: les vedettes et leurs chansons inédites chez les Carpentier, Deuxième Biennale internationale d'études sur la Chanson Du malentendu dans la chanson, Francja, Aix Marseille Université, Aix-en-Provence, 1–3 kwietnia 2019.
 2. Gigi de Dalida: à la recherche des nouvelles formes d’expression dans une chanson française, międzynarodowa konferencja romanistyczna La francophonie: Langue, culture, création; Polska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 19–03.2019.
 3. La collaboration entre artistes et leur interdisciplinarité au temps du romantisme, międzynarodowa konferencja romanistyczna La francophonie: Langue, culture, création; Polska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 19–03.2019 [wykład plenarny – 60 minut]. 

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 1. Opera to czy oratorium: Mojżesz w Egipcie Rossiniego według Balzaca, VI Seminarium Librettologiczne: Kantata – Oratorium – Pasja w historii kultury polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza/Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 09–10.12.2019.
 2. Muzyka uchem pisarza i piórem kompozytora – dwa oblicza dziewiętnastowiecznej refleksji o muzyce, ogólnopolskie Sympozjum historyków muzyki XIX wieku, Polska, Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 14–15 marca 2019.

Udział w pracach komitetu naukowego konferencji krajowej

Członek komitetu naukowego II Forum Idei Młodych Naukowców. Inspiracje dla projektów interdyscyplinarnych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 21 maja 2019.

 

Wykonawca w ramach grantu badawczego NCN

 1. Filozofia muzyki. Metafizyczne, fenomenologiczne i dekonstruktywistyczne ścieżki badań nad muzyką, jej praktyką i teorią, OPUS 12, Uniwersytet Warszawski, kierownik: dr hab. Małgorzata Anna Szyszkowska; czas trwania: 2017–2020 (prace translatorskie).
 2. Obecność polskiej muzyki i muzyków w życiu artystycznym Paryża w okresie międzywojennym, OPUS 12, Uniwersytet Jagielloński; kierownik: dr hab. Renata Suchowiejko (Uniwersytet Jagielloński); czas trwania: 2017-2020 (prace translatorskie).

Uzyskanie członkostwa w międzynarodowym towarzystwie naukowym

Société des études romantiques et dix-neuviémistes (Paris).

 

Wykłady gościnne

Estetyka muzyczna Berlioza w świetle jego utworów scenicznych/symfonicznych (Symfonia fantastyczna, Lélio, Potępienie Fausta), Zakład Analizy i Interpretacji Dzieła Muzycznego; Instytut Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku / wykład w ramach cykl wykładów: Obserwatorium Muzyczne, Gdańsk, 25.03.2019

 

Recenzje prac doktorskich

Mgr Oskar Karol Łapeta, Eugeniusz Morawski – życie i recepcja twórczości, promotor: dr hab. Marcin Gmys, prof. UAM, Uniwersytet Warszawski 2019 [obrona 27.11.2019].

 

Popularyzacja nauki

1. Urodziny kompozytora w Żelazowej Woli: Niccolò Paganini; 24 października 2019

a) Komentarz do koncertu Judyty Kluzy: Niccolò Paganini Kaprysy 1

b) Wykład: Epoka wirtuozów

2. Warsztaty dla młodzieży ze średnich szkół muzycznych w ramach działalność Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci Muzyka uchem pisarza – Honoriusz Balzak i muzyka, Lusławice 17–18.01.2019

 

2018

 

Recenzowany artykuł naukowy w czasopiśmie

Jankélévitch: freedom, music and unfinished project, „Interdisciplinary Studies in Musicology”, 2018, nr 18.

 

Recenzowany artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym

 1. Strategie zachowania tożsamości regionalnej (i narodowej) w twórczości Pawła Kubisza, w: Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polska kulturni a umělecka pohraniči / Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza, red. M. Gamrat, L. Martinek, Slezská univerzita v Opavě / KLP – Koniasch Latin Press, Opava 2018, ss. 95–116.
 2. Muzyka polska w refleksji Aleksandra Tansmana, w: W hołdzie Aleksandrowi Tansmanowi (18971986), red. Anna Granat-Janki, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław 2018, ss. 265–284.
 3. Les différentes notions de l’amour dans les Lieder de Franz Liszt, w: Les topiques du XIXème siècle et la musique de Franz Liszt, red. Marta Grabócz, Hermann, Paris 2018; ss. 229–

Współredakcja  książki naukowej

Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polska kulturni a umělecka pohraniči / Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza, red. M. Gamrat, L. Martinek, Slezská univerzita v Opavě / KLP – Koniasch Latin Press, Opava 2018.

 

Współredakcja  książki popularnonaukowej

Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą 1918–2018, red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Małgorzata Gamrat, Magdalena Nowicka-Ciecierska, Marlena Wieczorek, Meakultura, Gliwice 2018.

 

Teksty popularyzatorskie

 1. Dobromiła Jaskot, w: Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą 1918–2018,  Beata Bolesławska-Lewandowska, Małgorzata Gamrat, Magdalena Nowicka-Ciecierska, Marlena Wieczorek, Meakultura, Gliwice 2018, ss. 181-183.
 2. Ignacy Jan Paderewski, w: Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą 1918–2018,  Beata Bolesławska-Lewandowska, Małgorzata Gamrat, Magdalena Nowicka-Ciecierska, Marlena Wieczorek, Meakultura, Gliwice 2018, ss. 251-254.
 3. Aleksander Tansman, w: Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą 1918–2018, Beata Bolesławska-Lewandowska, Małgorzata Gamrat, Magdalena Nowicka-Ciecierska, Marlena Wieczorek, Meakultura, Gliwice 2018, ss. 320-322.

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

 1. „Studia Chopinowskie”
 2. „Kwartalnik Młodych Muzykologów”
 3. „Teoria Muzyki”
 4. „Przegląd Zachodni” 

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 1. Musical and Literary Meanings in Berlioz’s Symphonie Fantastique op. 14a and Lelio op. 14b, Conference on Interdisciplinary Musicology (CIM18), Iniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 17–20 października 2018.
 2. La musique de Paderewski à Paris pendant la période d’entre-deux-guerres, międzynarodowa konferencja Ignacy Jan Paderewski L’Art pour la liberté w ramach projektu La semaine polonaise (dyr. Kinga Joucaviel), Université de Toulouse Jean Jaurès, Toulouse, 1–5 października 2018.
 3. Semiotics code and intertextuality in Berlioz op 14a and 14b, Sources of Creativity. From Local to Universal. An international symposium around Eero Tarasti’s work in the eve of his 70th birthday, Finlandia, Academy of Cultural Heritages and the Semiotic Society of Finland, Mikkeli, 8–10 sierpnia 2018.
 4. Strategie zachowania tożsamości narodowej w twórczości Pawła Kubisza; konferencja międzynarodowa Joseph von Eichendorff (1788 –1857) a česko-polské kulturní a umělecké pohraničí / Joseph von Eichendorff (1788-1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicze, Republika Czeska, Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě, 23 maja 2018.
 5. Narrative strategies in Karol Kurpiński’s „Elegia na śmierć Tadeusza Kościuszki” (Elegy to the death of Tadeusz Kosciuszko); 14th International Congress on Musical Signification, Rumunia; Cluj-Napoca, The Gheorghe Dima Academy of Music, 11–15 maja 2018.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 1. Kultura rocka w telewizji francuskiej – „Les enfants du rock” (1982–1988), Ogólnopolska Konferencja Naukowa Unisono w wielogłosie X, Uniwersytet Opolski, Tułowice 28–29 września 2018.
 2. Znaczenie nauczania teorii muzyki w procesie kształcenia muzyków (wczoraj i dziś), Konferencja Naukowo-Metodyczna: Teoria muzyki w praktyce. Specyfika kształcenia w szkole muzycznej I i II stopnia, Polska, Akademia Sztuki w Szczecinie / Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie, Szczecin 23–24 listopada 2018.
 3. „Damnation de Faust” de Berlioz: crise de la foi en Dieu ou en l'homme?, IVème Rencontre des Dix-neuvièmistes: Foi, croyance et incroyance au XIXème siècle, Polska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 8–9 listopada 2018.
 4. Jankelevitch, wolność, muzyka i niedokończony projekt..., konferencja pamięci Macieja Jabłońskiego Wolność muzyki – wolność w muzyce, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański, Krokowa, 14–16 września 2018.
 5. Aleksander Tansman w Paryżu (1919−1940) w świetle dzienników i wspomnień kompozytora; Kompozytorzy polscy a Paryż (1918 – 1939): II Konferencja z cyklu „Muzyka polska za granicą”, Polska, Instytutu Sztuki PAN, Warszawa, 16 maja 2018.

Współkierownictwo grantu międzynarodowego

Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polské kulturní a umělecké pohraničí / Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza, Česko-polské fórum – Forum Polsko-Czeskie při Ministerstvu zahraničních věcí ČR [92783/2018-OVD]; kierownik grantu dr hab. Libor Martinek (Slezská univerzita
v Opavě); czas trwania: 15.01.–31.12.2018; wice-kierownik.

 

Tłumaczenia na język francuski

Maurice Ravel, Romantyzm w muzyce („Muzyka”, 1925, s. 113), Maurice Ravel, L’intégrale. Correspondance (1895-1937) écrits et entretiens, édition établie, présentée et annotée par Manuel Cornejo, Le Passeur Éditeur, Paris 2018, s. 1442.

 

Udział w radzie redakcyjnej

„Meakultura.pl”

 

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

„Studia Chopinowskie”

„Przegląd Zachodni”

„Teoria Muzyki”

„Kwartalnik Młodych Muzykologów”

 

Wykonawca w ramach grantu badawczego NCN

Obecność polskiej muzyki i muzyków w życiu artystycznym Paryża w okresie międzywojennym, OPUS 12 NCN [2016/23/B/HS2/00895], Uniwersytet Jagielloński; kierownik: dr hab. Renata Suchowiejko (Uniwersytet Jagielloński); czas trwania: 2017-2020 (prace archiwistyczne).

 

2017

 

Recenzowany artykuł naukowy w czasopiśmie

Palimpsest, quotation, paraphrase or self-allusion? Several remarks on Franz Liszt’s songs to texts by Pierre-Jean de Béranger in the context of a comparative study, „Liszt-Jahrbuch” 2017/18 (nr 2), ss. 26–42.

 

Recenzowany artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym

 1. Between the sound and the word – methodological challenges in the analysis of Liszt’s piano transcriptions of his own Lieder, w: Making Sense of Music. Studies in Musical Semiotics, red. Mark Reybrouck, Costantino Maeder, Presses Universitaires de Louvain, Louvain 2017, ss. 91–105; [wersja poszerzona publikacji z 2013 roku].
 2. Le syndrome chopinien” dans la musique pour piano d’Alexandre Tansman, w: Chopin 1810-2010. Ideas – Interpretations – Influence, (t. 2) red. I. Poniatowska,
  Chechlińska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2017,
  ss. 421–433.
 3. Małgorzata Gamrat, Anna Tenczyńska, Album jako przedmiot badań interartystycznych (prolegomena), w: Komparatystyka jutra, red. Szczęsna, P. Kubicki, M. Leszczyński, Universitas, Kraków 2017, ss. 219–232.

Recenzja naukowa książki w czasopiśmie

O związkach muzyki ze słowem raz jeszcze [Hazel Smith, The Contemporary Literature-Music Relationship: Intermedia, Voice, Technology, Cross-Cultural Exchange, Routledge 2016, ss. 202; „Routledge Interdisciplinary Perspectives on Literature” nr 65; ISBN 9781138852051] recenzja książki w „Res Facta Nova” 2017, 18(27);

 

Tłumaczenia z języka francuskiego

Aleksander Tansman, Karol Szymanowski, „Res Facta Nova” 2017, 18(27);

 

Udział w radzie redakcyjnej

„Meakultura.pl”

„Polski Rocznik Muzykologiczny”

 

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

„Teoria Muzyki”

„Tekstualia”

„Polski Rocznik Muzykologiczny”

„Kwartalnik Młodych Muzykologów”

 

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 1. Karol Szymanowski w refleksji Aleksandra Tansmana / Karol Szymanowski in Alexandre Tansman’s Writings, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Karol Szymanowski w kulturze XX i XXI wieku / International Conference Karol Szymanowski in the Culture of the 20th and 21st Centuries, Zakopane 02–04.10.2017.
 2. 19th-Century Song Cycle as an Object of Interdisciplinary Analysis. A Case of Franz Liszt’s Song Cycles, 9thEuropean Music Analysis Conference – EuroMAC 9 2017, Strasbourg 28 czerwca – 1 lipca 2017.
 3. Experience of International Mobility: Relations between France and Poland w czasie The 9th European Music Analysis Conference (EuroMAC 9; Workshop/Young Researcher’s Meeting), Strasbourg 28.06–007.2017.
 4. Tansman o Muzyce Polskiej Analiza Pism Kompozytora, Sixth World Congress on Polish Studies, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 16‐18 czerwca 2017.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 1. Literackie inspiracje w polskiej muzyce kantatowej pierwszej połowy XIX wieku. Wybrane przykłady adaptacji tekstów literackich na potrzeby libretta kantaty, V Seminarium Librettologiczne: Oratorium – kantata – chorał. Odmiany form literacko-muzycznych w polskiej kulturze XVIII i XIX wieku, Uniwersytet Adama Mickiewicza/Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 14–15.12.2017.
 2. Badania muzyczno-literackie i ich konsekwencje dla analizy muzycznej, Ogólnopolska konferencja naukowaMetody Analizy Muzyki XX i XXI wieku, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 25.11.2017.
 3. Rockowe metanarracje w telewizji – fenomen programów telewizyjnych Maritie
  i Gilberta Carpentierów
  , Ogólnopolska Konferencja Naukowa Unisono w wielogłosie IX, Uniwersytet Opolski, Opole 20–21.10.2017.   
 4. Muzyka polska w refleksji Aleksandra Tansmana, Międzynarodowa Konferencja Naukowa W hołdzie Aleksandrowi Tansmanowi (1897–1986), Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław, 13–14 marca 2017.
 5. XIX-wieczny humanitaryzm, muzyka i ukryte w niej znaczenia, Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Jak filozofować dziś o muzyce?, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2–3 marca 2017.

Udział w pracach komitetu naukowego konferencji międzynarodowej

Członek komitetu programowego The 9th European Music Analysis Conference (EuroMAC 9) Strasbourg 28 czerwca – 1 lipca 2017.

 

Nagrody wewnętrzne

Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Clio III stopnia 2017 za monografię Między słowem a dźwiękiem. Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta (Warszawa 2016).

 

Pozyskanie środków wewnętrznych na działalność naukową

Dofinansowanie przez Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy UW wyjazdu i przedstawienia referatu na 9thEuropean Music Analysis Conference – EuroMAC 9 2017, Strasbourg 28 czerwca – 1 lipca 2017 19th-Century Song Cycle as an Object of Interdisciplinary Analysis. A Case of Franz Liszt’s Song Cycles [BOB-661-78/17].

 

Projekt popularyzatorski

Kompozytorzy polscy za granicą. Przewodnik (XX i XXI wiek), Ministre Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Instytut Muzyki i Tańca program „Muzyczny ślad”, realizacja Fundacja Meakultura, dyr. dr Marlena Wieczorek, czas trwania: 2017–2018; budżet: 28 000 PLN.

 

Skrypty akademickie

Libor Martinek, Małgorzata Gamrat, Literatura i Muzyka. Wprowadzenie do problematyki, red. naukowa Aleksandra Wojda, Literature&Sciences, Opava 2017 (wydanie 2. poszerzone, recenzowane).

 

Wykłady gościnne

Liszt i teatr, IM UAM/konwersatorium muzykologiczne PTPN, Poznań 06.06.2017.

 

Popularyzacja nauki

Urodziny kompozytora w Żelazowej Woli: Franz Liszt; 19 października 2017:

a) Warsztaty dla młodzieży ze średnich szkół muzycznych: Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta (rekonstrukcja rękopisu)

b) Wykład: Pieśni Franza Liszta – w kręgu romantycznych intertekstów

 

2016

 

Recenzowane monografie

Między słowem a dźwiękiem. Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

 

Recenzowany artykuł naukowy w czasopiśmie

« La fin du monde est mon seul rêve » : l’image poétique et musicale du Juif errant de Pierre-Jean de Béranger. Quelques exemples interartistiques, „Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone”, nr 3, 2016, ss. 159–170.

 

Recenzowany artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym

 1. Elementy operowe w pieśniach Franza Liszta. Kilka uwag o „Jeanne d’Arc au bûcher” (1874) i „Drei Lieder aus Schillers Wilhelm Tell” (1845), w: Opera w kulturze, red. M. Sokalska, Avalon, Kraków 2016, ss. 323–338.
 2. O humanistycznych przebudowach i muzykologicznych adaptacjach, w: Nowa Muzykologia, red. M. Jabłoński, M. Gamrat, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2016, ss. 37–50.

 Wydania i opracowania źródłowe

Franz Liszt, 2016, Göttliche Gedanken, oprac. Małgorzata Gamrat, Triangiel, Warszawa, ss. 19 [ISMN 979-0-801506-66-5], rekonstrukcja pieśni, wstęp i komentarz rewizyjny.

 

Współredakcja  książki naukowej

Nowa Muzykologia, red. M. Jabłoński, M. Gamrat, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2016.

 

Wykonawca w ramach międzynarodowego grantu badawczego

Histoire de l’enseignement de la musique en France 17951914 (dyr. Cécile Reynaud), Agence Nationale de la Recherche [ANR-13-CUTL-0007], Bibliothèque nationale de France, École Pratique des Hautes Études, Archives Nationales, Conservatoire Nationale Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Paris, Francja; czas trwania: 2014–2017 (wykonawca pomocniczy).

 

Udział w radzie redakcyjnej

„Meakultura.pl”

„Polski Rocznik Muzykologiczny”

„Musicology Today”

 

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

„Polski Rocznik Muzykologiczny”

„Kwartalnik Młodych Muzykologów”

 

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 1. Je finis vieux, infirme et las”: le vieux corps vu par le poète et par le musicien. Le cas du poème „Le vieux vagabond” de Pierre-Jean Béranger mis en musique par Franz Liszt, 14th Annual Conference of Society of Dix-Neuviémistes: The Body; Francja, Paris, University of Kent, 14–16 kwietnia 2016.
 2. Musical Meaning in Liszt’s Songs on the Example of an unpublished Song entitled „Göttliche Gedanken”; 13thInternational Congress on Musical Signification; Wielka Brytania, Canterbury, Canterbury Christ Church University, 4–7 kwietnia 2016.

 Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

„Szkarłatna Partytura” (Die Dunklen, 2007) Ralfa Isau jako przykład recepcji muzyki Franza Liszta w kulturze popularnej, konferencja Muzyka i muzyczność w literaturze od romantyzmu do czasów najnowszych Łódź, Uniwersytet Łódzki, 23–25 listopada 2016.

 

Staż badawczy w ramach realizacji grantu badawczego

Bibliothèque nationale de France, Paris, 11–18 kwietnia 2016.

 

Pozyskanie środków wewnętrznych na działalność naukową

Dofinansowanie przez Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy UW publikacji książki Między słowem a dźwiękiem. Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (2016) [BOB-661-30/16 i BOB-661-187/16].

 

2015

 

Recenzowany artykuł naukowy w czasopiśmie

 1. Les transgressions artistiques dans la musique de Franz Liszt. Quelques observations sur un cycle inspiré par la poésie de Victor Hugo, „Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone”, nr 2, 2015, ss. 21–
 2. Z biblioteki kompozytora: Marie Gjertz i jej wizja muzyki z punktu widzenia moralnego oraz religijnego, „Miscellanea anthropologica et sociologica”, nr 16(3), 2015, ss. 128–143.

Recenzowany artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym

Strukturalizm a muzykologia (polska). Kilka uwag o „Die Lorelei” Franza Liszta w świetle analizy narratologicznej, w: Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – historie a současnost / Strukturalizm i poststrukturalizm czeski i polski – historia i współczesność, red. L. Martinek, M. Gamrat, Slezská Univerzita v Opavě, Opava 2015, ss. 143–153.

 

Recenzja naukowa książki w czasopiśmie

 1. XX-wieczna brzmieniowość z elektroniką w tle w ujęciu Márty Grabócz [Márta Grabócz, Entre naturalisme sonore et synthèse en temps réel. Images et formes expressives dans la musique contemporaine, Éditions des archives contemporaines, Paris 2013], w „Res Facta Nova”, nr 15(25), 2015, ss. 178–186; tekst dostępny on-line: www.resfactanova.pl.
 2. Libor Martinek: Fryderyk Chopin v české literatuře, Slezská univerzita v Opavě, Opava 2013, w: „Muzyka”, nr 2, 2015, ss. 138–141. 

Współredakcja  książki naukowej

Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – historie a současnost / Strukturalizm i poststrukturalizm czeski i polski – historia i współczesność, 2015, red. L. Martinek, M. Gamrat, Slezská Univerzita v Opavě, Opava

 

Wykonawca w ramach międzynarodowego grantu badawczego

Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – historie a současnost
(dyr. Libor Martinek), grant wewnętrzny Slezská Univerzita v Opavě [IGS/15/2015], Slezská Univerzita v Opavě, Opava, Republika Czeska, czas trwania: 02–12.2015 (koordynator polskiej grupy wykonawców grantu).

 

Projekty naukowe oraz grupy badawcze

Groupe International de Recherches Balzaciennes (GIRB), dyr. Jacques-David Ebguy, instytucje oraz miejsce: Université Paris VII Denis Diderot, Paris, France.

 

Udział w radzie redakcyjnej

„Musicology Today”

 

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

„Acta Philologica”

„Kwartalnik Młodych Muzykologów”

 

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 1. Songs from the Published Writings of Alfred Tennyson: The Case of Franz Liszt’s Only English-Language Song; 10thBiennial International Conference on Music in 19th-Century Britain; Wielka Brytania, Glasgow, Royal Conservatoire of Scotland, 8–10 lipca 2015.
 2. Franz Liszt’s „Buch der Lieder” as a cultural semiotic studies challenge; 1st International Symposium on Cultural and Communication Semiotics; Chiny, Chengdu, Sichuan University, 3–5 lipca 2015.
 3. Le conflit entre la convention et la liberté artistique – „Guitare” de Victor Hugo lue par Franz Liszt; 13th Annual Conference of Society of Dix-Neuviémistes: The Conflict; Wielka Brytania, Glasgow, University of Glasgow, 13–15 kwietnia 2015.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Małgorzata Gamrat, Anna Tenczyńska, Z warsztatu muzykologa i literaturoznawcy. Album jako przedmiot badań interartystycznych; Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra; Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 17–19 marca 2015.

 

Staż badawczy w ramach realizacji grantu badawczego

 1. Fondazione Istituto Liszt, Bologna, 26–30 października 2015.
 2. Goethe- und Schiller- Archiv, Weimar, 4–30 maja 2015.

 

Uzyskanie członkostwa w krajowym towarzystwie naukowym

Polskie Towarzystwo Analizy Muzycznej (Warszawa); sekretarz Zarządu (kadencja 2015–2018); sekretarz Komisji Rewizyjnej (kadencja 2018–2021), jeden z członków założycieli.

 

Stypendia i nagrody

 1. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
 2. Nagroda im. Księdza Profesora Hieronima Feichta, 2015, Związek Kompozytorów Polskich, nagroda za monografię Muzyka fortepianowa Franza Liszta z lat 1835–1855 w kontekście idei „correspondance des arts” (Warszawa 2014).

Skrypty/podręczniki akademickie

Libor Martinek, Małgorzata Gamrat, Literatura i Muzyka. Wprowadzenie do problematyki, red. naukowa Aleksandra Wojda, Literature&Sciences, Opava 2015.

 

Popularyzacja nauki

 1. Panel dyskusyjny Wirtuoz: ciało / instrument; 8 grudnia 2015, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa, uczestnik dyskusji.
 2. „W kontrapunkcie, czyli za i przeciw“, 9 lutego 2015, program Marcina Majchrowskiego
  i Piotra Matwiejczuka w Programie Drugim Polskiego Radia, uczestnik dyskusji.

 

2014

 

Recenzowane monografie

Muzyka fortepianowa Franza Liszta z lat 1835–1855 w kontekście idei „correspondance des arts”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, ss. 384 [ISBN 978-83-235-1466-4].

 

La musique pour piano de Franz Liszt dans le contexte de l’idée de la correspondance des arts / Muzyka fortepianowa Franza Liszta w kontekście idei „correspondance des arts”, [doktorat 2012, wersja francuska] Atelier Nationale de Reproduction des Thèses (ANRT), Lille 2014; ss. 488 [ISBN 978-2-7295-8594-5].

 

Recenzowany artykuł naukowy w czasopiśmie

 1. Franz Liszt et Félix Lichnowsky: histoire d’une amitié, „Quaderni dell’Istituto Liszt”, nr 14, 2014, ss. 163–188.
 2. La révolte comme source d’inspiration et signe d’auto-identification dans l’œuvre de Franz Liszt, „Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone”, nr 1, 2014, ss. 49–
 3. Les croisements romantiques des sens: Liszt lecteur de Senancour, „Orbis Linguarum”, nr 41, 2014, ss. 215–226. 

Recenzja naukowa książki w czasopiśmie

Tomasz Baranowski: Profile Skriabina. Szkice z poetyki twórczości. Białystok 2013, „Muzyka”, nr 4, 2014, ss. 140–147.

 

Udział w radzie redakcyjnej

„Musicology Today”

 

Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

„Kwartalnik Młodych Muzykologów”

 

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 1. La conception lisztienne du cycle poético musical pour piano solo; 8th European Music Analysis Conference(EuroMAC VIII); Belgia, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 17–20 września 2014.
 2. Avec un profond sentiment d’ennui”l’ennui dans la musique de Franz Liszt; 12th Annual Conference of Society of Dix-Neuviémistes: The Emotions; Wielka Brytania, Sheffield, University of Sheffield, 28–30 marca 2014.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 1. Z biblioteki kompozytora – Marie Gjertz „La musique au point de vue moral et religieux” (1859); Muzyka i moralność, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 10–11 grudnia 2014.
 2. Elementy operowe w pieśniach Franza Liszta na przykładzie „Jeanne d’Arc au bûcher” (1874) i „Lieder aus Schillers Wilhelm Tell” (1845); Opera w kulturze, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 23–24 października 2014. 

Staż badawczy w ramach realizacji grantu badawczego

 1. Bibliothèque nationale de France, Paris, 4–19 października 2014.
 2. Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont, Budapeszt, 12–26 lipca 2014. 

Uzyskanie członkostwa w międzynarodowym towarzystwie naukowym

 1. Société Française d’Analyse Musicale (Paris).
 2. Society of Dix-Neuviémistes (Exeter).

Pozyskanie środków wewnętrznych na działalność naukową

Dofinansowanie przez Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy UW publikacji książki Muzyka fortepianowa Franza Liszta z lat 1835–1855 w kontekście idei „correspondance des arts”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego(2014) [BOB-661-19/14].

 

2013

 

Recenzowany artykuł naukowy w czasopiśmie

 1. Liszt’s experiments with literature, „Interdisciplinary Studies in Musicology”, nr 13, 2013, 107–125.
 2. Liszt and the French Literary Avant-garde, „Interdisciplinary Studies in Musicology”, nr 13, 2013, 93–105.

Recenzowany artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym

 1. Liszt en Silésie, w: Franz Liszt. Un musicien dans la société, red. C. Szabó-Knotik, L. Le Diagon-Jacquin, M. Saffle, Hermann, Paris 2013, ss. 267–
 2. Between the sound and the word – methodological challenges in the analysis of Liszt’s piano transcriptions of his own Lieder, w: red. Reybrouck, C. Maeder, A. Helbo, E. Tarasti, E-proceedings of the XIIth International Congress of Musical Signification. Music, Semiotics, Intermediality, Centro di Studi Italiani, Université catholique de Louvain / Section of Musicology, Katholieke Universiteit Leuven, Louvain-la-Neuve / Leuven 2013, ss. 118–121.
 3. Trois Nocturnes „Liebesträume” de Franz Liszt. Entre l’idiome chopinien de nocturne et le langage rhétorique de Liszt, w: Music: Function And Value. Proceedings of the 11th International Congress On Musical Signification. Kraków, Poland, October 2, 2010, T. Malecka, M. Pawłowska, Akademia Muzyczna w Krakowie, Musica Iagellonica, Kraków 2013, ss. 300–309.

Recenzja naukowa książki w czasopiśmie

Od Kuhlaua do Dusapina, czyli muzyka, narracyjność i znaczenie według Márty Grabócz [Márta Grabócz, Musique, narrativité, signification, préface de Charles Rosen, L’Harmattan, Paris 2009], w: „Res Facta Nova”, nr 14(23), 2013, ss. 275–281.

 

Współredakcja  książki naukowej

Libor Martinek, Fryderyk Chopin v české literatuře, red. M. Gamrat, J. Gregar,
L. Martinek, Slezská Univerzita v Opavě, Opava 2013.

 

Udział w radzie redakcyjnej

„Musicology Today”

 

Kierownictwo grantu NCN

Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta oraz ich transkrypcje fortepianowe jako przykład XIX-wiecznej praktyki hybrydyzacji gatunków i wzajemnego oświetlania się sztuk, Fuga 2 NCN [2013/08/S/HS2/00528], Uniwersytet Warszawski, Warszawa, czas trwania: 2013–2016.

 

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 1. La correspondance romantique de sens – Liszt lecteur de Senancour; Au carrefour des sens; Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, 26–27 września 2013.
 2. Between the sound and the word – methodological challenges in the analysis of Liszt’s piano transcriptions of his own Lieder; 12th International Congress of Musical Signification. Music, Semiotics, Intermediality; Belgia, Bruxelles / Louvain la Neuve, Université Catholique de Louvain, 2–6 kwietnia 2013.

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Podróż słowem i dźwiękiem malowana – „Album d’un voyageur” Franza Liszta; Ut pictura poesis vel ut poesis pictura 2; Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 14–15 stycznia 2013.

 

Uzyskanie członkostwa w międzynarodowym towarzystwie naukowym

The International Association for Word and Music Studies (Graz).

 

2012

 

Recenzowany artykuł naukowy w czasopiśmie

Franz Liszt i jego muzyka fortepianowa w ujęciu Jarosława Iwaszkiewicza i Pawła Kubisza, „Folia Litteraria Polonica”, nr 1(15), 2012, ss. 163–179.

 

Recenzowany artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym

 1. Od poezji trubadurów do literackiej nagrody Nobla, czyli krótka historia języka oksytańskiego w literaturze francuskiej, w: Od dialektů k literárním jazykům v Evropě, red. L. Martinek, M. Gamrat, J. Gregar, Slezská Univerzita v Opavě, Opava 2012, ss. 11–24.
 2. „Phaedra” Dobromiły Jaskot – moderne czy contemporaine. „Live electronics” i opera XXI wieku, w: Doświadczenie nowoczesności. Perspektywa polska – perspektywa europejska, red. E. Paczoska, J. Kulas, M. Golubiewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 271–

Współredakcja książki naukowej

Od dialektů k literárním jazykům v Evropě, red. L. Martinek, M. Gamrat, J. Gregar, Slezská Univerzita v Opavě, Opava2012.

 

Teksty popularyzatorskie

 1. Małgorzata Gamrat, Dagmara Budzioch, 2012, Opera Sabataj Cwi, fałszywy Mesjasz Aleksandra Tansmana (2), „Muzyka 21”, nr 8/2012, ss. 32–33.
 2. Małgorzata Gamrat, Dagmara Budzioch, 2012, Opera Sabataj Cwi, fałszywy Mesjasz Aleksandra Tansmana (1), „Muzyka 21”, nr 7/2012, ss. 31–32. 

Tłumaczenia z języka francuskiego

Aleksander Tansman, Hommage à Strawinsky, „Muzyka 21” 2012, nr 5, ss. 30–31.

 

Wykonawca w ramach międzynarodowego grantu badawczego

Od dialektů k literárním jazykům v Evropě (dyr. Libor Martinek), grant wewnętrzny Slezská Univerzita v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Opava, Republika Czeska, czas trwania: 02–12.2012.

 

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Le mythe et la civilisation au XXIe siècle – entre les sons acoustiques et électroniques dans „Phaedra” de Dobromiła Jaskot; Journée d’études Soixante ans de musiques mixtes; Francja; Paryż, Université Paris IV / Sorbonne, 22–23 listopada 2012.

 

Staż badawczy w ramach Stypendium Rządu Francuskiego

Bibliothèque nationale de France, Paris, 05.2012.

 

Stypendia

Stypendium doktoranckie, Uniwersytet Jagielloński.

 

 

2011

 

Recenzowany artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym

XIX-wieczne ruchy wolnościowe w ‘Rapsodzie o Oszeldzie’ Pawła Kubisza. Kontekst śląski i europejski, w: Evropskádimenze české a polské literatury, red. L. Martinek, Slezská Univerzita v Opavě, Opava 2011, ss. 153–162.

 

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 1. Les différentes notions de l’amour dans les Lieder de Franz Liszt; Les topiques du XIXe siècle et la musique de Franz Liszt; Francja; Strasbourg, Université de Strasbourg, 26–28 września 2011.
 2. Liszt en Silésie; Franz Liszt: un musicien dans la société; Francja; Rennes, Université Rennes 2, 20–22 września 2011.
 3. Programme music – methodological challenges, An International Doctoral Summer School in the Humanities: Comparing, University College Cork, 4–11 września 2011.

 Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Liszt i literacka awangarda lat trzydziestych XIX wieku; Epoka Liszta i Mahlera
w reinterpretacjach modernistycznych i postmodernistycznych
; Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademia Muzyczna, 8–9 grudnia 2011.

 

Staż badawczy w ramach Stypendium Rządu Francuskiego

 1. Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont, Budapeszt, 01–07.05.2011.
 2. Bibliothèque nationale de France, Paris, 09.2010-06.2011.

Uzyskanie członkostwa w międzynarodowym towarzystwie naukowym

Les Amis d’Alexandre Tansman (Paris).

 

Stypendia

Stypendium naukowe University College Cork przyznane na projekt naukowy Programme music – methodological challenges.

 

Pozyskanie środków wewnętrznych na działalność naukową

Wyjazd na konferencję dofinansowany przez Rektora École Pratique des Hautes Études na udział w kongresie Liszt 2011 Rennes – Strasbourg.

 

Wykłady gościnne

 1. La collection de Franz Liszt à Budapest, École Pratique des Hautes Études (Paryż), 10.06.2011.
 2. La correspondance des arts en France de la première moitié du XIXe siècle, École Pratique des Hautes Études (Paryż), 26.05.2011.
 3. Alexandre Tansman sa vie et son œuvre, École Pratique des Hautes Études (Paryż), 29.04.2011.

 

2010

 

Recenzowany artykuł naukowy w czasopiśmie

Analogie między muzyką i językiem według „Encyclopédie pittoresque de la musique” (1835), „Res Facta Nova”, 2010, on-line [dostępny do 2016 roku]:

http://www.resfactanova.pl/index.php?id=laboratorium#aktualnosci

 

Teksty popularyzatorskie

Aleksander Tansman o Chopinie, „Muzyka 21”, nr 10/2010, s. 30.

 

Tłumaczenia z języka francuskiego

 1. Aleksander Tansman, Considérations sur l’héritage musical de Chopin, „Muzyka 21” 2010, nr 12, ss. 33–34.
 2. Aleksander Tansman, Sur la „leçon” de Chopin „révolutionnaire”,„Muzyka 21” 2010, nr 11, ss. 34–37.

Projekty naukowe oraz grupy badawcze

Musical Signification Project (dyr. Eero Tarasti), instytucje oraz miejsce: University of Helsinki, Helsinki, Finlandia.

 

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 1. „Récite-moi un poème” – Liszt et ses idées esthétiques à travers l’enseignement du piano de la première moitié du XIXesiècle à Paris; International Congress Chopin and Liszt: two composers and their relation to the parisian musical scene; Włochy; Lucca, Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, 2–4 grudnia 2010.
 2. XIX-wieczne ruchy wolnościowe w „Rapsodzie o Oszeldzie” Pawła Kubisza. Kontekst śląski i europejski; Evropskádimenze české a polské literatury; Republika Czeska; Opava, Slezská univerzita v Opavě, 10–11 listopada 2010.
 3. Trois Nocturnes „Liebesträume” de Franz Liszt. Entre l’idiome chopinien de nocturne et le langage rhétorique de Liszt; 11th International Congress on Musical Signification Music: Function and Value; Polska, Kraków, Akademia Muzyczna, 27 września – 02 października 2010.
 4. „Le syndrome chopinien” dans la musique pour piano d’Alexandre Tansman; 3th International Congress Chopin 1810–2010. Ideas – Interpretations – Influence; Polska; Warszawa, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 25 lutego – 1 marca 2010.

 Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Analogie między muzyką i językiem według „Encyclopédie pittoresque de la musique” (1835); Język i muzyka; Polska; Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Muzyczna, 1 czerwca 2010.

 

Staż badawczy w ramach Stypendium Rządu Francuskiego

Bibliothèque nationale de France, Paris, 10.2009–02.2010.

 

Wykłady gościnne

Pierwiastki chopinowskie w muzyce fortepianowej Aleksandra Tansmana, Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Kaliszu, 04.03.2010.

 

 2009

 

Recenzowany artykuł naukowy w czasopiśmie

„Forma mostowa” – w poszukiwaniu alternatywy dla formy sonatowej. V Sonata na fortepian solo Aleksandra Tansmana, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ”, nr 4, 2009, on-line:

http://www2.muzykologia.uj.edu.pl/kwartalnik/numery/nr4/malgorzata.pdf

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Mlodych_Muzykologow_UJ/Kwartalnik_Mlodych_Muzykologow_UJ-r2009-t-n4/Kwartalnik_Mlodych_Muzykologow_UJ-r2009-t-n4-s8-24/Kwartalnik_Mlodych_Muzykologow_UJ-r2009-t-n4-s8-24.pdf

 

Recenzowany artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym

Między „narracją” a „psychologią”. Obecność „Boskiej Komedii” Dantego i „Fausta” Goethego w języku muzycznym Franza Liszta, w: Kody kultury. Interakcja, transformacja, synergia, red. H. Kubicka, O. Taranek, WydawnictwaUniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss. 155–167;

 

Projekty naukowe oraz grupy badawcze

Laboratorium Myśli Muzycznej (dyr. Maciej Jabłoński), projekt niezależny, czas trwania: 2009–2016.

 

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 1. Franz Liszt i jego muzyka fortepianowa w ujęciu Jarosława Iwaszkiewicza i Pawła Kubisza; Muzyka i muzyczność w literaturze. Od Młodej Polski do czasów najnowszych; Polska; Łódź, Uniwersytet Łódzki, 2–4 grudnia 2009.
 2. Funkcje szpetoty w muzyce: estetyka – inspiracja – materiał – ekspresja; Szpetne w sztukach pięknych; Polska; Toruń, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, 26–28 listopada 2009.
 3. „Phaedra” Dobromiły Jaskot – modernie czy contemporaine? „Live electronics” i opera XXI wieku; Doświadczenie nowoczesności w literaturze i w teatrze. Perspektywa polska – perspektywa europejska; Polska; Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 5–6 czerwca 2009.

Stypendium Rządu Francuskiego

Stypendium Rządu Francuskiego (Bourse du Gouvernement Francais), stypendium przyznane na realizację doktoratu w trybie co-tutelle La musique pour piano de Franz Liszt dans le contexte de l’idée de la correspondance des arts (Uniwersytet Jagielloński / École Pratique des Hautes Études).

Ostatnia aktualizacja: 12.08.2020 13:03