rada redakcyjna
[Editorial board]

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

Czasopismo: Polski Rocznik Muzykologiczny (ISSN: 1733-9871)