Karol Szymanowski w refleksji Aleksandra Tansmana
[Karol Szymanowski in Alexandre Tansman’s Writings]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Polski Rocznik Muzykologiczny (ISSN: 1733-9871)
Rok wydania: 2020
Tom: 18
Strony od-do: 288-311
Streszczenie: Tekst został poświęcony muzyce i osobie Karola Szymanowskiego obecnej w refleksji Aleksandra Tansmana. Podstawę rozważań stanowi obszerny tekst Tansmana, opublikowany w „La Revue musicale” w 1922 roku. Ponadto ukazane zostały inne teksty publicystyczne tego twórcy, w których pojawia się Karol Szymanowski. Dodatkowe źródło informacji stanowią wspomnienia i dzienniki Aleksandra Tansmana oraz korespondencja i pisma Karola Szymanowskiego, które rzucają światło na relacje między tymi artystami.
Słowa kluczowe: Aleksander Tansman, Karol Szymanowski, „La Revue musicale”, muzyka polska XX wieku
Dostęp WWW: https://www.polskirocznikmuzykologiczny.pl/pdfy/PRM%202020_Gamrat.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Małgorzata Gamrat",
title = "Karol Szymanowski w refleksji Aleksandra Tansmana",
journal = "Polski Rocznik Muzykologiczny",
year = "2020",
pages = "288-311"
}

Cytowanie w formacie APA:
Gamrat, M. (2020). Karol Szymanowski w refleksji Aleksandra Tansmana. Polski Rocznik Muzykologiczny, 288-311.