dr hab. Małgorzata Gamrat
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab. - Katedra Badań nad Monodią i Polifonią Religijną
Instytut Nauk o Sztuce
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.gamrat_anti_spam@kul.pl