Prowadzę badania nad kulturą europejską XVIII–XXI wieku, zwłaszcza muzyką i literaturą oraz ich interakcjami. Szczególne miejsce w moich pracach zajmuje muzyka Franza Liszta, Aleksandra Tansmana i Hektora Berlioza oraz twórczość Honoriusza Balzaka i Pawła Kubisza. Zajmuje się również tłumaczeniami z języka francuskiego tekstów o muzyce, m.in. Aleksandra Tansmana i Vladimira Jankélévitcha. Interesuje się także semiotyką muzyczną, metodologią badań interdyscyplinarnych, piosenką francuską, migracjami twórców XX wieku oraz historią nauczania muzyki.

Ostatnia aktualizacja: 15.04.2020 10:50