The International Association for Word and Music Studies

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow