Groupe International de Recherches Balzaciennes

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

Nazwa jednostkiSZK_INST: Université Paris VII Denis Diderot