Les amis de Charles Nodier

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow