Polskie Towarzystwo Analizy Muzycznej

Członkostwo w innej organizacji krajowej